ibadətgah

ibadətgah
is. <ər. ibadət və fars. . . . gah> İçərisində ibadət edilən yer, ibadət yeri, məbəd (məscid, kilsə və s.). <Tahirzadə> burada – cüt minarələri ilə göylərə yüksələn ibadətgahda, zahidlər məclisində imtahan verməli idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ibadətgah — ə. və f. bax: ibadətxanə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ibadətxana — <ər. ibadət və fars. . . . xanə> bax ibadətgah. <Sönməz:> Ərəblər əvvəlləri . . böyük mərkəzlərdəki ocaqlara, ibadətxanalara toxunmurdular. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taətgah — ə. və f. 1) itaət edilən yer; 2) ibadətgah …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mə’bədgah — ə. və f. ibadətgah, ibadətxana, ibadət evi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məbəd — is. <ər.> 1. İbadətgah, ibadət yeri (hansı dində olursa olsun). Misir məbədləri. Məbəddə ibadət etmək. 2. məc. Dərin hörmət bəslənilən yer. Elm məbədi. İncəsənət məbədi. – <Oqtay:> Teatra bir məktəb bəlkə də demək olur. Fəqət bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sovməə — is. <ər.> İbadətxana, ibadətgah, hücrə. <Mirzə> əlləşib bu daşların arasında özünə bir sovməə tikdi. S. R.. Tağların bir başqasında balaca sovməələr olardı, bunlara da xəlvəti deyərdilər. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xanəgah — is. <fars.> Bir şeyx və ya mürşidin rəyasəti altında olan dərvişlərin yaşadıqları və ibadət etdikləri yer; təkyə, ibadətgah …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ичери-Шехер (квартал Баку) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ичери Шехер. Старая крепость в Баку с Дворцом ширваншахов и Девичьей Башней* Walled City of Baku with the Shirvanshah s Palace and Maiden Tower** Всемирное наследие ЮНЕСКО …   Википедия

  • təvafgah — ə. və f. təvaf yeri; ibadətgah …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ocaq — is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer. Ocağa odun qoymaq. Ocaqda xörək bişirmək. – Kərbəlayı Qurban başmaqlarını çıxardıb ocağın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”